Zmluvy, objednávky, faktúry

V sekcii s názvom zmluvy, objednávky a faktúry budú zverejňované menované dokumenty, uzatvorené medzi Materskou školu Gôtovany a inými subjektami.

ZMLUVA č.1

ZMLUVA č.2

ZMLUVA č.3

ZMLUVA č.4

ZMLUVA č. 5

ZMLUVA č. 6

ROK 2014

ZMLUVA ÚRAZOVÁ POISTKA UNIQA

FAKTÚRY JANUÁR 2014

FAKTÚRY FEBRUÁR 2014

objednávka č.1/2014, objednávka č. 2/2014, objednávka č. 3/2014

FAKTÚRY MAREC 2014

objednávka č.4/2014, objednávka č.5/2014, objednávka č.6/2014

FAKTÚRY APRÍL 2014

objednávka č.7/2014objednávka č.8/2014

FAKTÚRY MÁJ 2014

FAKTÚRY JÚN 2014

objednávka č. 9/2014, objednávka č.10/2014

FAKTÚRY JÚL 2014

objednávka č. 11/2014

FAKTÚRY AUGUST 2014

objednávka č. 12/2014, objednávka č. 13/2014objednávka č. 14/2014

objednávka č. 15/2014objednávka č. 16/2014objednávka č. 17/2014

objednávka č. 18/2014

FAKTÚRY SEPTEMBER 2014

objednávka č. 19/2014objednávka č. 20/2014objednávka č. 21/2014

objednávka č. 22/2014objednávka č. 23/2014

FAKTÚRY OKTÓBER 2014

objednávka č. 24/2014objednávka č. 25/2014

FAKTÚRY NOVEMBER 2014

objednávka č. 26/2014objednávka č. 27/2014,

FAKTÚRY DECEMBER 2014

objednávka č. 28/2014objednávka č. 29/2014,

FAKTÚRY JANUÁR 2015

objednávka č. 1/2015,  objednávka č. 2/2015, objednávka č. 3/2015

FAKTÚRY FEBRUÁR 2015

objednávka č. 4/2015, objednávka č.5/2015, objednávka č.6/2015,

objednávka č.7/2015

FAKTÚRY MAREC 2015

objednávky č.9/2015, objednávka č.10/2015

FAKTÚRY APRÍL

objednávka č. 11/2015,  objednávka č. 13/2015

FAKTÚRY MÁJ

objednávka č. 12/2015, objednávka č. 14/2015objednávka č. 15/2015

FAKTÚRY JÚN

objednávka č. 16/2015objednávka č. 17/2015objednávka č. 18/2015,

objednávka č. 25/2015

FAKTÚRY JÚL

 

FAKTÚRY AUGUST

objednávka č. 19/2015objednávka č. 21/2015objednávka č. 22/2015,

objednávka č. 23/2015objednávka č. 24/2015

FAKTÚRY SEPTEMBER

objednávka č. 26/2015objednávka č. 27/2015objednávka č. 28/2015

objednávka č. 34/2015

FAKTÚRY OKTÓBER

objednávka č. 31/2015, objednávka č. 32/2015objednávka č.33/2015 ,

objednávka č. 35/2015objednávka č. 36/2015 objednávka č. 37/2015,

objednávka č. 38/2015

FAKTÚRY NOVEMBER

objednávka č. 41/2015

FAKTÚRY DECEMBER 2015

objednávka č. 43/2015,  objednávka č. 44/2015objednávka č. 45/2015,

objednávka č. 46/2015objednávka č. 47/2015objednávka č. 48/2015,

objednávka č. 49/2015,  objednávka č. 50/2015

FAKTÚRY JANUÁR 2016

objednávka č. 1/2016, objednávka č. 2/2016

FAKTÚRY FEBRUÁR 2016

FAKTÚRY MAREC 2016

objednávka č. 3/2016, objednávka č.4/2016, objednávka č.5/2016, objednávka č. 6/2016, objednávka č. 7/2016

FAKTÚRY APRÍL 2016

objednávka č. 8/2016

FAKTÚRY MÁJ 2016

objednávka č. 9/2016, objednávka č. 13/2016

FAKTÚRY JÚN 2016

objednávka č.14/2016,   objednávka č. 15/2016

FAKTÚRY JÚL/2016

objednávka č. 03/2016,    objednávka č.12/2016,    objednávka č. 16/2016,

objednávka č. 17/2016,    objednávka 18/2016

FAKTÚRY AUGUST/2016

objednávka č. 21/2016objednávka č. 22/2016,  objednávka č. 25/2016objednávka č. 26/2016,

objednávka č. 27/2016,   objednávka č. 28/2016objednávka č. 29/2016objednávka č. 30/2016,

FAKTÚRY SEPTEMBER/2016

Objednávka č. 31/2016, objednávka č. 32/2016, objednávka č. 33/2016, objednávka č. 34/2016

FAKTÚRY OKTÓBER/2016

objednávka č. 36/2016, objednávka č. 37/2016

FAKTÚRY NOVEMBER/2016

objednávka č. 38/2016, objednávka č. 39/2016,   objednávka č. 40/2016,

objednávka č. 41/2016,   objednávka  č. 42/2016,   objednávka č. 43/2016,

objednávka č. 44/2016,   objednávka č. 45/2016,    objednávka  č. 46/2016

FAKTÚRY DECEMBER/2016

objednávka č. 47/2016, objednávka č. 49/2016, objednávka č, 50/2016

zmluva BOZP

zmluva ZDRAVOTNÝ DOHĽAD

ROK 2017

FAKTÚRY JANUÁRA/2017

objednávka č.1/2017, objednávka č.2/2017objednávka č. 4/2017

FAKTÚRY FEBRUÁR/2017

objednávka č. 3/2017, objednávka č. 5/2017objednávka č. 6/2017,

FAKTÚRY MAREC/2017

objednávka č. 7/2017

FAKTÚRY APRÍL/2017

objednávka č. 9/2017, objednávka č. 10/2017, objednávka č. 11/2017

FAKTÚRY MÁJ/2017

objednávka č. 13/2017

FAKTÚRY JÚN/2017

objednávka č. 14/2017, objednávka č. 15/2017, objednávka č. 16/2017

FAKTÚRY JÚL/2017

objednávka č. 18/2017, objednávka č. 21/2017

FAKTÚRY AUGUST/2017

objednávka č. 19/2017, objednávka č. 20/2017, objednávka č. 23/2017

FAKTÚRY SEPTEMBER/2017

FAKTÚRY OKTÓBER/2017

objednávka č. 29/2017, objednávka č.30/2017, objednávka č. 32/2017, objednávka č.33/2017

FAKTÚRY NOVEMBER/2017

objednávka č. 34/2017objednávka č. 36/2017

FAKTÚRY DECEMBER 2017

objednávka č. 37/2017, objednávka č. 38/2017, objednávka č. 39/2017, objednávka č. 40/2017,

objednávka č. 41/2017

ROK 2018

FAKTÚRY JANUÁR/2018

FAKTÚRY FEBRUÁR/ 2018

objednávka č. 1/2018, objednávka č.2/2018objednávka č. 3/2018, objednávka č. 4/2018

FAKTÚRY MAREC/2018

objednávka č. 5/2018

FAKTÚRY APRÍL/2018

objednávka č.6/2018, objednávka č. 7/2018

FAKTÚRY MÁJ/2018

FAKTÚRY JÚN/2018

objednávka č. 08/2018

FAKTÚRY JÚL/2018

objednávka č. 12/2018

FAKTÚRY AUGUST/2018

objednávka č. 12/2018objednávka 16/2018

FAKTÚRY SEPTEMBER/2018

objednávka č. 11/2018, objednávka č. 17/2018, objednávka č. 18/2018, objednávka č. 19/2018

FAKTÚRY OKTÓBER/2018

objednávka č. 21/2018, objednávka č. 22/2018

FAKTÚRY NOVEMBER 2018

objednávka č. 25/2018

FAKTÚRY DECEMBER 2018

objednávka č. 24/2018, objednávka č. 26/2018, objednávka č. 27/2018objednávka č. 28/2018

 

ROK 2019

objednávka č. 1/2019

FAKTÚRY JANUÁR 2019

objednávka č. 2/2019

FAKTÚRY FEBRUÁR 2019

FAKTÚRY MAREC 2019

objednávka č. 3

FAKTÚRY APRÍL 2019

objednávka č. 4

FAKTÚRY MÁJ 2019

FAKTÚRY JÚN 2019

objednávka č. 6

FAKTÚRY JÚL 2019

objednávka č. 11

FAKTÚRY AUGUST

objednávka č. 7, objednávka č. 10

FAKTÚRY SEPTEMBER

FAKTÚRY OKTÓBER

objednávka č. 13

FAKTÚRY NOVEMBER

objednávka č. 14

FAKTÚRY DECEMBER

objednávka č. 16, objednávka č.17 , objednávka č. 18

ROK 2020

FAKTÚRY JANUÁR

FAKTÚRY FEBRUÁR

FAKTÚRY MAREC

objednávka č.1

FAKTÚRY APRÍL

FAKTÚRY MÁJ

objednávka č.2objednávka č.3, objednávka č. 4

FAKTÚRY JÚN

objednávka č. 5,

FAKTÚRY  JÚL

FAKTÚRY AUGUST

objednáva ka č. 6objednávka č. 7, objednávka č. 9

FAKTÚRY SEPTEMBER

objednávka č. 8

FAKTÚRA OKTÓBER

objednávka č. 10

FAKTÚRA NOVEMBER

objednávka č. 11, objednávka č. 12, objednávka č. 13

FAKTÚRA DECEMBER

objednávka č.14. objednávka č. 15objednávka č.16objednávka č.17objednávka č.18objednávka č. 19,

objednávka č.20objednávka č.21objednávka č.22objednávka č.23objednávka č.24objednávka č.25

ROK 2021

FAKTÚRA JANUÁR

FAKTÚRA FEBRUÁR

objednávka č.1

FAKTÚRA MAREC

objednávka č,2