Zmluvy, objednávky, faktúry

V sekcii s názvom zmluvy, objednávky a faktúry budú zverejňované menované dokumenty, uzatvorené medzi Materskou školu Gôtovany a inými subjektami.

ZMLUVA č.1

ZMLUVA č.2

ZMLUVA č.3

ZMLUVA č.4

ZMLUVA č. 5

ZMLUVA č. 6

ROK 2014

ZMLUVA ÚRAZOVÁ POISTKA UNIQA

FAKTÚRY JANUÁR 2014

FAKTÚRY FEBRUÁR 2014

objednávka č.1/2014, objednávka č. 2/2014, objednávka č. 3/2014

FAKTÚRY MAREC 2014

objednávka č.4/2014, objednávka č.5/2014, objednávka č.6/2014

FAKTÚRY APRÍL 2014

objednávka č.7/2014objednávka č.8/2014

FAKTÚRY MÁJ 2014

FAKTÚRY JÚN 2014

objednávka č. 9/2014, objednávka č.10/2014

FAKTÚRY JÚL 2014

objednávka č. 11/2014

FAKTÚRY AUGUST 2014

objednávka č. 12/2014, objednávka č. 13/2014objednávka č. 14/2014

objednávka č. 15/2014objednávka č. 16/2014objednávka č. 17/2014

objednávka č. 18/2014

FAKTÚRY SEPTEMBER 2014

objednávka č. 19/2014objednávka č. 20/2014objednávka č. 21/2014

objednávka č. 22/2014objednávka č. 23/2014

FAKTÚRY OKTÓBER 2014

objednávka č. 24/2014objednávka č. 25/2014

FAKTÚRY NOVEMBER 2014

objednávka č. 26/2014objednávka č. 27/2014,

FAKTÚRY DECEMBER 2014

objednávka č. 28/2014objednávka č. 29/2014,

FAKTÚRY JANUÁR 2015

objednávka č. 1/2015,  objednávka č. 2/2015, objednávka č. 3/2015

FAKTÚRY FEBRUÁR 2015

objednávka č. 4/2015, objednávka č.5/2015, objednávka č.6/2015,

objednávka č.7/2015

FAKTÚRY MAREC 2015

objednávky č.9/2015, objednávka č.10/2015

FAKTÚRY APRÍL

objednávka č. 11/2015,  objednávka č. 13/2015

FAKTÚRY MÁJ

objednávka č. 12/2015, objednávka č. 14/2015objednávka č. 15/2015

FAKTÚRY JÚN

objednávka č. 16/2015objednávka č. 17/2015objednávka č. 18/2015,

objednávka č. 25/2015

FAKTÚRY JÚL

 

FAKTÚRY AUGUST

objednávka č. 19/2015objednávka č. 21/2015objednávka č. 22/2015,

objednávka č. 23/2015objednávka č. 24/2015

FAKTÚRY SEPTEMBER

objednávka č. 26/2015objednávka č. 27/2015objednávka č. 28/2015

objednávka č. 34/2015

FAKTÚRY OKTÓBER

objednávka č. 31/2015, objednávka č. 32/2015objednávka č.33/2015 ,

objednávka č. 35/2015objednávka č. 36/2015 objednávka č. 37/2015,

objednávka č. 38/2015

FAKTÚRY NOVEMBER

objednávka č. 41/2015

FAKTÚRY DECEMBER 2015

objednávka č. 43/2015,  objednávka č. 44/2015objednávka č. 45/2015,

objednávka č. 46/2015objednávka č. 47/2015objednávka č. 48/2015,

objednávka č. 49/2015,  objednávka č. 50/2015

FAKTÚRY JANUÁR 2016

objednávka č. 1/2016, objednávka č. 2/2016

FAKTÚRY FEBRUÁR 2016

FAKTÚRY MAREC 2016

objednávka č. 3/2016, objednávka č.4/2016, objednávka č.5/2016, objednávka č. 6/2016, objednávka č. 7/2016

FAKTÚRY APRÍL 2016

objednávka č. 8/2016

FAKTÚRY MÁJ 2016

objednávka č. 9/2016, objednávka č. 13/2016

FAKTÚRY JÚN 2016

objednávka č.14/2016,   objednávka č. 15/2016

FAKTÚRY JÚL/2016

objednávka č. 03/2016,    objednávka č.12/2016,    objednávka č. 16/2016,

objednávka č. 17/2016,    objednávka 18/2016

FAKTÚRY AUGUST/2016

objednávka č. 21/2016objednávka č. 22/2016,  objednávka č. 25/2016objednávka č. 26/2016,

objednávka č. 27/2016,   objednávka č. 28/2016objednávka č. 29/2016objednávka č. 30/2016,

FAKTÚRY SEPTEMBER/2016

Objednávka č. 31/2016, objednávka č. 32/2016, objednávka č. 33/2016, objednávka č. 34/2016

FAKTÚRY OKTÓBER/2016

objednávka č. 36/2016, objednávka č. 37/2016

FAKTÚRY NOVEMBER/2016

objednávka č. 38/2016, objednávka č. 39/2016,   objednávka č. 40/2016,

objednávka č. 41/2016,   objednávka  č. 42/2016,   objednávka č. 43/2016,

objednávka č. 44/2016,   objednávka č. 45/2016,    objednávka  č. 46/2016

FAKTÚRY DECEMBER/2016

objednávka č. 47/2016, objednávka č. 49/2016, objednávka č, 50/2016

zmluva BOZP

zmluva ZDRAVOTNÝ DOHĽAD

ROK 2017

FAKTÚRY JANUÁRA/2017

objednávka č.1/2017, objednávka č.2/2017objednávka č. 4/2017

FAKTÚRY FEBRUÁR/2017

objednávka č. 3/2017, objednávka č. 5/2017objednávka č. 6/2017,

FAKTÚRY MAREC/2017

objednávka č. 7/2017

FAKTÚRY APRÍL/2017

objednávka č. 9/2017, objednávka č. 10/2017, objednávka č. 11/2017

FAKTÚRY MÁJ/2017

objednávka č. 13/2017

FAKTÚRY JÚN/2017

objednávka č. 14/2017, objednávka č. 15/2017, objednávka č. 16/2017

FAKTÚRY JÚL/2017

objednávka č. 18/2017, objednávka č. 21/2017

FAKTÚRY AUGUST/2017

objednávka č. 19/2017, objednávka č. 20/2017, objednávka č. 23/2017

FAKTÚRY SEPTEMBER/2017

FAKTÚRY OKTÓBER/2017

objednávka č. 29/2017, objednávka č.30/2017, objednávka č. 32/2017, objednávka č.33/2017

FAKTÚRY NOVEMBER/2017

objednávka č. 34/2017objednávka č. 36/2017

FAKTÚRY DECEMBER 2017

objednávka č. 37/2017, objednávka č. 38/2017, objednávka č. 39/2017, objednávka č. 40/2017,

objednávka č. 41/2017

ROK 2018

FAKTÚRY JANUÁR/2018

FAKTÚRY FEBRUÁR/ 2018

objednávka č. 1/2018, objednávka č.2/2018objednávka č. 3/2018, objednávka č. 4/2018

FAKTÚRY MAREC/2018

objednávka č. 5/2018

FAKTÚRY APRÍL/2018

objednávka č.6/2018, objednávka č. 7/2018

FAKTÚRY MÁJ/2018

FAKTÚRY JÚN/2018

objednávka č. 08/2018

FAKTÚRY JÚL/2018

objednávka č. 12/2018

FAKTÚRY AUGUST/2018

objednávka č. 12/2018objednávka 16/2018

FAKTÚRY SEPTEMBER/2018

objednávka č. 11/2018, objednávka č. 17/2018, objednávka č. 18/2018, objednávka č. 19/2018

FAKTÚRY OKTÓBER/2018

objednávka č. 21/2018, objednávka č. 22/2018

FAKTÚRY NOVEMBER 2018

objednávka č. 25/2018

FAKTÚRY DECEMBER 2018

objednávka č. 24/2018, objednávka č. 26/2018, objednávka č. 27/2018objednávka č. 28/2018

 

ROK 2019

objednávka č. 1/2019

FAKTÚRY JANUÁR 2019

objednávka č. 2/2019

FAKTÚRY FEBRUÁR 2019

FAKTÚRY MAREC 2019

objednávka č. 3

FAKTÚRY APRÍL 2019

objednávka č. 4

FAKTÚRY MÁJ 2019

FAKTÚRY JÚN 2019

objednávka č. 6

FAKTÚRY JÚL 2019

objednávka č. 11

FAKTÚRY AUGUST

objednávka č. 7, objednávka č. 10

FAKTÚRY SEPTEMBER