TRIEDY

LENTILKY

uč. Mgr. Miriam Čupková

uč.  Mgr. Jana Hajurková

 

KVIETKY

uč. Mgr. Erika Húleková

uč. Mgr. Jana Hajurková

uč. Mgr. Patrícia Chovanová