OZNAMY

Milí rodičia a iní zvedavci,

v tejto sekcii sa vždy dozviete o pripravovaných akciách, ktoré čakajú na vaše detičky:

USMERNENIE MŠVVaŠ - Koronavírus

OZNAM - ZATVORENIA MŠ