Kontakt

Materská škola Gôtovany

Gôtovany 60, 032 14 Gôtovany

tel. 044 55 14 203

email: msgotovany@gmail.com

IČO: 42213894

DIČ: 2023106261

 

RIADITEĽKA:

Mgr. Miriam Čupková
mob. 0915 950 778

 

UČITEĽKY:

Mgr. Erika Húleková

mob. 0940 804 478

Mgr. Jana Hajurková

mob.  0915 387 726

Mária Marková

mob. 0910 962 105