Dokumenty

Žiadosť o zmenu dochádzky

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o prijatie do MŠ

 

ŠkVP MŠ Gôtovany

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

Podmienky

Čo potrebuje Vaše dieťa do škôlky:

!!!    Rodič je povinný po príchode do škôlky oboznámiť personál o zdravotnom stave dieťaťa.