TÝŽDEŇ POVOLANIA

...v rámci témy týždňa ,,POVOLANIE" sme oslovili rodičov, aby deťom priblížili svoje povolanie ony sami.

Ďakujeme otcovi Maťkovi Brišovi, že nám umožnil návštevu priamo v dielni - stolárstve. Oboznámil nás, čo  vyrábajú z dreva, aké stroje pri tom používajú. Deťom ukázal stroj na výrobu brikiet, ktorý ich najviac zaujal.

Ďakujeme maminke Miške Králikovej, že deti zasvätila do tajov varenia. Spoločne si pripravili ovocný šalát. Nakrájali si ovocie a naaranžovali ho do košíka z dyne.

Ďakujeme maminke doktorke Dominike Senkovej, že priblížila svoje krásne povolovanie. Vyskúšali si fonendoskop, pichali si ,,injekcie" :-), od  dnes sa určite nebudú obávať z vyšetrenia u lekára. Didaktickou hrou  ,,NA TEPY" si deti rozširovali svoje vedomosti o ľudskom tele.

Rozhodne ste deťom odovzdali viac  vedomostí a skúseností, akoby získali v stimulovaných podmienkach. Dieťa prostredníctvom zážitkov nadobúda nové poznatky a vzťahy na základe osobnej skúsenosti.