MDD 2014

...vonku nám pršalo, ale nám to náladu nepokazilo..

Špekačky sme si neopiekli na ohníku, ale v rúre a na panvici.

Súťažili sme - stoličkový tanec, skoky vo vreci, nosenie pinpongovej loptičky na lyžici a preťahovanie lano.

Odmenení sme  boli medailou  a sladkou odmenou.  Víťazi dostali malý darček. Napriek nepredvídateľným prekážkam sme si spoločne MDD do sýtosti užili :)