DEŇ MATIEK - 2014

MATKA  je človek, ktorý sa nás nosil pod srdcom, ktorý sa nám dáva nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemulvňaťa a bude dávať po celý život. Ten to deň bol venovaný týmto vzácnym bytostiam - matkám, aj my sme vyjadrili úctu a vďaku našim vystúpením.

Detičky zahrali divadielko ,,Janko Hráško", zatancovali na pesničku ,,Červené jabĺčko" a poďakovali básničkami a pesničkami. Darček si pripravili otlačené nožičky a autoportrét mamičky.

Nesmieme zabudnúť aj na II. ročník mamičkin naj...nedeľný koláč, zlatú varešku vyhrala maminka Aďkova Repaského .

Ďakujeme mamičky, že ste napiekli a krásne pripravili koláčiky a dobrôtky pre nás všetkých.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorý pomohli pri organizácii Dňa Matiek.