MIKULÁŠSKA BESIEDKA

 

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš..., ale skôr ako dostali Lentilky odmenu, museli si ju zaslúžiť. Aj veru zaslúžili, veď sa museli skoro denne zrieknuť hrania, keď nacvičovali program na Mikulášsku besiedku.

Nebáli sa postaviť pred obecenstvo a zahrať divadielko ,, Ako čerti deťom Vianoce ukradli". Lentilky sa stvárnili anjelov, čertov, neporiadne detičky,  ale snehovú kráľovnú a mrázika. Zvládli na to výborne,  ich herecké výkony sa nedajú nacvičiť, to príde samo. :) Veď nič nie je krajšie ako prirodzené a hravé dieťa.

Tradične sme si pripravili Vianočnú burzu pre rodičov a hostí. Teší nás, že si ozdobíte domov našimi výrobkami. Zároveň ste prispeli na hračky pre naše detičky. Ďakujeme!