PRVÝ SNIEŽIK V LENTILKOVE

Dnes konečne prišiel Martin na bielom koni. Nikto sa nevie tešiť zo snehu tak, ako naše detičky. Od rána pozorovali poletujúci sneh z okien a nevedeli sa dočkať pobytu vonku.

Najskôr sme chceli ísť na vychádzku, ale zastavili nás iskričky v očiach našich Lentiliek. Po vete: ,,ostávame na dvore", sa rozutekali ako mravčeky a začalo detské šantenie.

Bolo snehu, nebolo, nám to veru nevadilo. Guľu sme si urobili, kamarátovi do tvári namierili. Najskôr smiechy a krik, a potom omrznutý prstík. Zabudli sme nato veru, že sneh má  v sebe studenú ingredienciu.