BURSA - KARNEVAL 2013

...najskôr sme si vyrobili klobúky, a potom sme išli bursovať....bolo to radosti, keď sme si na ulici zaspievali ,,Fašiangy turíce" ... síce sme nedostali vajíčka a slaninku, ale sladkosti  nás potešili...:)...ďakujeme :)

... dnes sme mali  ešte KARNEVAL - v Lentilkove sa stretli prekrásne masky, niektoré mamičky vytvorili originálne kostýmy...

... detičky boli odmenené tombolou, za ktorú ďakujeme našim skvelým rodičom, aj vynikajúce šišky, koláče a iné lakotinky...

... našou prioritou je pre deti tvoriť jedinečný a nezabudnuteľné dni...:))