KIDS FUN ACADEMY

KIDS FUN ACADEMY - pohybový program, nácvik pohybovej gramotnosti všestrannými pohybovým zameraním počas tréningov, rozvoj motoriky a dolných končatín, oboznámenie s s prvkami atletiky, gymnostiky, pohybových hier, loptových hier, plávania, lyžovania a korčuľovanie