DEŇ S LEGOM

DEŇ S LEGOM - lego nie je len kreatívna hračka, ale aj didaktická pomôcka.

LENTILKY - Najskôr sme sa rozcvičili, kto prvý poskladá komín. Potom v skupinách skladali obrázky nalepené na lege, rozvíjali sme si číselný rad, farby, postupnosť, riešili sudoku, skladali podľa predlohy a iné hry.

KVIETKY - triedili lego podľa tvaru, farby. Ukladali lego podľa predlohy, rozvíjali pozornosť a jemnú motoriku.