VÝTVARNÉ PRÁCE 2018-2019

Počas školského roka 2018-2019 si Lentilky a Kvietky  zdokonaľovali svoje výtvarné zručnosti - pomocou kreslenia, maľovania, modelovania, strihania, kreslenia a lepenia. Rozvíjali si osobnosť prostredníctvom výtvarného zážitku, jemnú motoriku a budovali pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu.

Vyskúšali si rôzne výtvarné techniky - koláž, asambláž, monotypia, otláčanie, kresba perom, mozaika a iné. Zaujali ich aj netradičné výtvarné techniky ako napr. kresba vatou tyčinkou, maľovanie krepovým papierom, slané obrázky, maľovanie so špagátom, odtlačky rúk, odtlačky vytvárané s euroobalom a množstvo iných.