DEŇ MATIEK 2019

Mami, ďakujeme Ti za život. Vďační sme aj za lásku,  výchovu a starostlivosť, preto sme takí,  akí sme :-).

Poďakovali sa naše Lentilky maminkám ľudovým pásmom, tancom, divadielkom, pesničkami a básničkami. Spoločne sme zatancovali venčekový tanček boli dve výherkyne  Katka Kováčová a Dominika Senková.   Pre mamičky sme si pripravili maľovanú sklenú vázičku a nechýbali aj portréty mojej maminy.

Mamičky nám upiekli naj nedeľný koláč, VII . ročník vyhralaKatkaOravcovágratulujeme.

Ďakujemezapríjemneprežitý Deň Matiek.