DEŇ S OBĽÚBENOU KNIHOU

Deň s obľúbenou knihou Lentilky si doniesli knihy o zvieratkách, lebo tému týždňa sme mali ,,Lentilka spoznáva exotické a vodné zvieratá".

Lentilky odprezentovali svoju knihu - o čom je kniha, či je rozprávková, náučná, od koho u dostali a aké má tam zvieratká. Vytvorili sme aj skupiny knihy s domácimi, lesnými, exotickými zvieratami. Vytvorili si knihu na kartón odtláčali zvieratká, voľné strany si očíslovali a kreslili domáce, lesné a exotické zvieratká. Za domácu úlohu dostali nakresliť vodné, ďakujem rodičom, že ste ju s nimi urobili.

Kvietky si zatancovali, keď sa hudba stíchla museli sa postaviť ku svojej knihe. Oboznamovali sa s rozprávkou o Troch prasiatkach. Hodili kockou, museli nájsť rovnaký obrázok a prerozprávať, čo sa deje na obrázku. Vytvorili si svoje veľké knižôčky ,,O troch prasiatkach". Obrázky nalepili podľa postupnosti a potom si ich vyfarbili.

Kniha je verný priateľ, ktorý stále bude na vás čakať, tam kde si ju necháte. V Lentilkove  knihy majú svoje miesto, kde si ich každý deň môžu Lentilky  listovať.