VESELO GITAROU 2019

Hudobno-pohybové interaktívne pásmo piesní a riekaniek. Rozprávkový príbeh ,,O trpaslíkoch", v jednotlivých ročných obdobiach pod vedením pani Ivety Valaštiakovej.

Dnes 21. 02. 2019 sa deti zapojili do zimného programu - Ako živú trpazlíci cez zimu pripravovali. Deti boli súčasťou deja - trpaslíci a aktívne sa zapojili počas celého príbehu. Vzdelávacie aktivity ako hra na telo, rytmizovanie, tanec,spievajú so sprievodom gitary, pohybom stvárňujú text piesní