ZIMNÁ OLYMPIÁDA 2019

V rámci týždennej témy ,, Lentilka sa lyžuje, sánkuje a korčuluje" sme  zrealizovali zimnú olympiádu. Kde si súťažili samostatne, ale aj skupinovo. Samostatne kto najrýchlejšie príde do cieľa  na lopári. Potom sme vytvorili tri skupiny - súťažili štafetovom behu, ktorý nebol ľahký bežať v snehu, ale zvládli to. Ďalšia disciplína, ktoré družstvo čo najrýchlejšie naplní kužeľ snehovými guľami. Zahrabávali kužeľ lopatkou a naberali aj sneh do vedierok.

Nakoniec to najlepšie spoločná guľovačka a odmena víťazná  medailami.