DEŇ SO STARÝMI RODIČMI

Do nášho Lentilkova prijali pozvanie starý rodičia. V stredu prišli do triedy Kvietkovej. Spoločne sa zahrali, zacvičili - Balón, Robota a Vílu. Kvietočky starkým zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Vyrobili si žaluďa nalepovaním natrhnaných kúskov farebného papiera.

Do triedy Lentilkovej prišli štvrtok, Lentilky si pre nich nacvičili program - zarecitovali, zaspievali a zatancovali ľudový tanec. Na zdravotné cvičenie Lentilky vybrali si pohybové hry - Molekule, Robot a Víli a stoličkový tanec, ktorý vyhrali Kristiánko so starkou a Miško so starkým. Vytvorili si papierového ježka,na ktorého nalepovali  vystrihnuté listy, ktoré najskôr vyfarbovali jesennými farbami.

Pripravili si pre starkých darček - jesenný svietnik a nakreslili starkých. Starkým ďakujeme, že si na nás našli čas a za pripravené chutné pohostenie.