VÝTVARNÉ PRÁCE 2018

Lentilky počas školského roka vyskúšajú rôzne výtvarné techniky. Pri koláži sme využili staré noviny a časopisy, látky a rozličné odpadové materiály. Vytvárali obrázky z papierovej tácky a obrázky vytvorené odtláčaním s využitím temperových farieb. Pri práci s papierom sme precvičiť strihanie a lepenie,  vytvorili jednoduché kompozičné cvičenia, pri ktorých precvičovali aj farebnú teóriu.  Farebný podklad z vodových alebo anilínových farieb  sme vytvorili zapúšťaním farieb do mokrého podkladu a vznikali nám rozličné farebné variácie. Výtvarné práce zamerané na prácu s pastelom priniesli príjemné spestrenie, pretože práca so suchým pastelom predstavovala zmenu. Do výtvarných aktivít sme   zaradili aj výtvarné práce zamerané na šitie, ktoré je dôležité na precvičovanie grafomotorických zručností detí, ale aj na precvičovanie bežných zručností pre život.