DEŇ SO STARÝMI RODIČMI LENTILKY

Deň Vášho sviatku, starká a starký najdrahší, radosti veľa vždy nám prinášajú. Niet veru lepších starkých na svete. Veď každá chvíľka v Vašom náručí na dlhý čas nám šťastie zaručí.

Za všetku starostlivosť sme sa poďakovali a darčeky pripravili. Drevené srdiečka z lásky dali, tančeky, básničky a pesničky zaspievali. Zahrali sme sa hudobno-pohybové hry ,, Víly a robot",  ,,Kóvboji a indiány" , svojho súťaživého ducha prejavili aj tanci na novinách vyhrali - Terezka so starkou. Vytvorili si spoločne jesenný strom, kde bola dôležitá spolupráca so starkými.

Pri kávičke si zaspomíňali na svoje detské časy. Pripravili sme si pre nich krásnu výstavku svadobných fotiek prepojenú s kresbou ako ich nakreslili vnúčatká.

 

Ďakujeme za krásne strávené chvíle a dobroty, ktoré ste si pre nás pripravili.