KVIETKY SPOZNÁVAJÚ GEOMETRICKÉ TVARY

KVIETKY  sa učili rozoznávať geometrické tvary prostredníctvom veľkých makiet geometrických tvarov.  Prvotné identifikovanie a triedenie  jednotlivých geometrických tvarov ich zaujalo :-). Zážitkové učenie umožní deťom zažiť úspech.