ŠARKANIÁDA 2017

Slniečko nám nesvietilo, ale vetríka nám

 

doprialo.

Šarkany lietali a deti sa stále smiali.

Ani chladnejšie počasie nás neodradilo od púšťania šarkanov. Teplo sme sa obliekli a vybrali sa kopec. Šarkany lietali vysoko vďaka vetríku.

Ďakujeme všetkým, ktorými sme sa mohli premeniť na deti :-)