VÝTVARNÁ TVORBA LENTILIEK

Výtvarný prejav detí je úžasný. Často hýri neskutočnými farbami, tvarmi, líniami. Dieťa pri vstupe do tohto sveta sa učí využívať rôzne maliarske techniky. Učí sa narábať s pastelkami, kriedou, tušom, atramentom, voskovými pastelmi, akvarelovými či temperovými farbami. Vytvára originálne výtvarné dielka pomocou rôznych škvŕn, farebných efektov. Jeho kresbičky sú preň zábava.

Výtvarné techniky, ktoré Lentilky realizovali

- Maľba – tradičné a netradičné postupy – praktické cvičenia; Kresba a grafika – možnosti netradičného výtvarného vyjadrovania – praktické cvičenie; Tvorivé hry s papierom, priestorová

tvorba, Odkrývacia technika, Tisk z koláže, Synestézia, Modelovanie, Koláž, Odtláčanie predmetov, Spontánny prejav dieťaťa.