MDD 2017

Slniečko sa na nás smialo a my sme MDD oslávili veselo.

Opiekli sme si špekačky, ktoré na deke veľmi pochutili aj duple si prosili. Na ihrisku sme si zahrali loptové hry, ale hlavne futbal, skákali vo vreci. Dostali medailu ,,Športovec roka". Lentilky zdolávali kopčeky aj po štyroch, tvorili si si kytičky s lúčnych kvietkov. Odmenou im bol ovocný nanuk, ktorý  im priniesol pán starosta.

Ďakujeme mamičkám za sladké pohostenie.