KONCERT VALENTÍNA ČEKOVSKÉHO

Výchovný koncert Valentína Čekovského bol zameraní na dopravnú výchovu. Zážitkové učenie je pre deti najvhodnejšia forma pri osvojovaní a utvrdzovaní vedomostí. Každá správna odpoveď bola sladko  odmená - hádanky. Pre naše Lentilky je  najobľúbenejšia edukačná aktivita prepojenie hudby, spevu a tanca.

Ďakujeme a teším sa na ďalší koncert!