LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD 2016

...napriek tomu, že nás bolo pomenej, kvôli chorobnosti, zato počasie nám prialo... spolu s rodičmi si vyzdobili lampióny ozdobeného s krepovým papierom, kreatívnosť sa u rodičov zase potvrdila. Pochutnali sme si na husacích  perníčkoch, ktoré sú na pamiatku martinskej  láskavosti.

Medzi nás zavítal aj sv. Martin, ktorý nám povedal kúsok zo svojho životopisu a zapálil nám lampióniky. V ožiarenom sprievode sme sa vybrali hore dedinou. Pustili sme si pre šťastie nebeský lampión.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili lampiónového sprievodu.