DEŇ SO STARÝMI RODIČMI

Starkí naši, aj v dnešný deň ste prijali pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších.

Lentilky a Kvietočky  na znak vďaky a úcty pripravili program plný básní, pesničky a tanca s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre svoje vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobíte.

Pre starkých sme si pripravili darček - jesenný svietnik a obrázok so starkými.

 

V triede Kvietkovej si starkí vyskúšali cvičenie s padákom a hru Na balón. Spoločne si vyrobili krásny výtvor na pamiatku - otláčali si rúčky. Sofinkina starká zahrala na varhanoch.

V triede Lentiliek si starkí zahrali hudobné hry - Na kovboja a indiána, Na robotov a víly, Na balón a živé pexeso trochu si zacvičili. Terezkin starký nám zahral na fujare a urobili ukážku vyrezávania píšťalky. Lukáškov starký so sebou doniesol zajačika a Lilienkin starký nám vyrobil vtáčiu búdku. Vyrobili si so starkými mozaikový obrázok podľa vlastnej predstavy.

Vzácna bola chvíľa starkých pri kávičke a koláčikoch, za ktoré im vrúcne ďakujeme.