DEŇ JABLKA

Deň jablka bol naplnení tvorivými aktivitami.

Kvietky si robili pokus, či jabĺčka budú plávať alebo padnú na dno. Potom ich vyberali kliešťami, čo nebolo také jednoduché. Z papiera sa vyrobili ,,OHRYZOK Z JABLKA". Z jabĺčok a mrkvičky si urobili výborný šalát, ktorý si sami pripravili. Vyskúšali šúpanie jabĺčok a mrkvičky. ,,Čo sme si varili to si aj zjeme."

Lentilky si pantonímou znázornili ako rastie jabloň, zatancovali si jabĺčkový tanček, spievali známe pesničky o jabĺčku. V tabuľke sme usporiadali jablka podľa farby červených, žltých a zelený a určovali viac a menej. Zdokonaľovali senzomotorickú, a najmä vizuomotorickú koordináciu pri práci s drobným materiálom priraďovaním PET vrchnákov podľa predlohy.  Spájali jabĺčka so správnym počtom jadierok. Z papiera si vyrobili jabĺčko - strihaním, vyfarbovaním mastným pastelom a lepením. Na záver si pripravili jablkový šalát - jabĺčka olúpali a nastrúhali samostatne, mali z toho veľkú radosť.

Naším cieľom bolo nenásilným  a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti.


Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.