VÝTVARNÁ TVORBA LENTILIEK

Vo výtvarných  prácach našich Lentiliek sa skrýva kreativita a vynaliezavosť.  Cieľom výtvarnej výchovy rozvoj tvorivosti detí. Počas školského roka si deti vyskúšali rôzne výtvarné techniky - lepenie, strihanie, trhanie, maľba,kresba - tušom, suchým a  mastným pastelom, uhlíkom , fortáž, koláž, monotyp - otláčanie rôznych predmetov, priestorová tvorba, fotomontáž, muchláž.

Lentilky sme na Vás právom hrdé!