DEŇ S OBĽÚBENOU KNIHOU

Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou.

Presne prvá otázka, na ktorú deti odpovedali bola: ,,Kto ti daroval knihu?" Deti si priniesli rôzne knihy - o dinosauroch, o zvieratkách, rozprávkové, ale aj encyklopédie.

Kvietky si vytvorili obal, ktorý znázorňoval mozaiku namaľovanú vodovými farbami.

Lentilky najskôr prekreslili obrázok, písmenkách, čo mali na obale svojej knihy. Nakreslení obrázok obtiahli tušom.

Vyrobili si krásne obaly, aby si ochránili krehkosť knihy.