NAŠE VÝTVARNÉ PRÁCE

Detská kresba je prirodzenou súčasťou detského vývinu.  Prechádza určitým vývinom a záleží na detských skúsenostiach a vývine intelektuálnych a motorických zručností.  Deti ju vnímajú ako hru, zábavu, možnosť niečo vytvárať, vyjadriť sa, obvykle prináša dieťaťu radosť a uspokojenie.

Naše Lentilky vo výtvarných prácach  prejavili svoju kreativitu, originalitu, spontánnosť a zručnosť. Majú šikovné a tvorivé ručičky!