SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE IHRISKA

...vďaka projektu ČS0B nadácia sa nám podarilo zrealizovať nové ihrisko, ktoré sme dnes slávnostne otvorili...

Zároveň sme si skrášli okolie výsadbou kvietkov, ktoré doniesli mamičky a ockovia, za ktoré Vám ďakujeme krásne.

Prežili sme spoločne krásne a slnečné popoludnie.