EXKURZIA LIPTOVSKÉ MÚZEA

Výlet do Liptovského múzea - NKP Čierny Orol Lentilky sa nevedeli dočkať. Tešili sa z cesty na autobuse, z výstavy, ale aj zmrzlinka urobila radosť :-).

Deti videli expozíciu  - Dejiny poľovníctva a rybárstva v Liptove od stredoveku až po súčasnosť. Predstavuje základné poznatky o faune regiónu, druhoch lovnej zveri a rýb, približuje vývoj organizačných foriem poľovníctva a rybárstva, významné osobnosti z tejto oblasti, ale i stvárnenie lovu a rybolovu liptovskými umelcami. Súčasťou expozície sú ukážky lovnej zveri, rôzne lovecké potreby či poľovnícky salón zariadený dobovým nábytkom.