DEŇ S OBĽÚBENOU KNIHOU

Keď mám peknú knižku v ruke - hoci neveľkú -

je to, akoby som stretla dobrú  priateľku.

Celý týždeň sme mali zacielení na tému  ,,rozprávky do rozprávky". Počas týždňa si deti opakovali rôzne rozprávky. Vyrábali záložky, knižky, skladali a lepili rozprávkové postavičky. Dramatizovali rozprávky a bábkové divadielka, využili sme tvorivú dramatiku pri hrách.

Dnes si Lentilky priniesli svoju obľúbenú knižku, ktorú deťom predstavili. Lentilky si s vysvetli, čo je obsah, spisovateľ, ilustrátor a iné dôležité informácie o knihe. Kniha nám poslúžila ako náčinie na cvičenie, z čoho mali veľkú radosť. Vyrobili si papierové kamaráta, ktorému do ruky vyrobili knihu s nadpisom  a obrázkom svojej knihy.

Kvietky si tiež v kruhu rozprávali, prečo si vybrali práve túto knihu. Skladali rozstrihanú rozprávku, obrázok si nalepili a vyfarbili.